MENU
O  N A S

O NAS

Jesteśmy jedyną szkołą na Osiedlu Wola w Poznaniu oferującą naukę 4 języków tj. angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. Gama kursów przez nas oferowanych jest szeroka obejmuje standardowe kursy językowe jak i specjalistyczne. Metody, którymi się posługujemy są ściśle dobrane do danej osoby czy grupy u nas pracującej z językiem obcym. Cały czas pracujemy nad autorską metodą szkoły na podstawie zebranych doświadczeń i wyników osób uczących się w naszej szkole.

Jeśli wybierzesz ofertę naszej szkoły, czy to będzie dla Twojego dziecka, pracownika firmy, bliskiej osoby, czy przyjaciela, będziesz miał okazję pracować w najwyższych standardach, jakie obowiązują w zakresie nauczania języków obcych. System określający poziomy języka w naszej szkole obowiązuje również na terenie całej Europy.

Poza tym pozwalamy dobrać naszym uczniom, studentom, słuchaczom metodę, która jest dla nich najskuteczniejsza.

Jakie są więc nasze mocne strony?

Przede wszystkim możliwość wyboru języków: angielski, niemiecki, hiszpański i francuski.
Dostępność na Osiedlu Wola: blisko, tanio i bezpiecznie.
Duża gama metod i form zajęć
Możliwość dopasowania metody do ciebie. Sala multimedialna
Dostępność : dojazd lektorów do siedziby klienta i dopasowanie godzin do jego potrzeb oraz zajęcia na skypie
Zapewnienie opieki metodycznej i organizacyjnej
Lektorzy - tylko profesjonaliści z dużym doświadczeniem
Kursy, zajęcia odpowiadają potrzebom klienta

Wysoka jakość dzięki:

Dokładnej weryfikacji poziomu języka jak i potrzeb komunikacyjnych.