MENU
M E T O D Y

METODY NAUCZANIA

Metoda komunikatywna - na czym ona polega?

SJO Midi stosuje już od wielu lat tę metodę w nauczaniu języków obcych. Bazuje ona na założeniu rozwijania zdolności jezykowych, takich jak: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Zakłada ona przede wszystkim wypracowanie praktycznych umiejętności użycia języka obcego. Słuchacze tej szkoły nabywają z czasem możliwość swobodnego i poprawnego komunikowania się w sytuacjach, które mają miejsce w życiu codziennym jak i zawodowym. Potrafią również wyrazić swoje zdanie na dany temat i je argumentować.

Co jest typowe dla metody komunikatywnej?

Wypracowanie umiejętności komunikowania się w języku obcym zastosowanie elementu immersji językowej polegającej na użyciu języka obcego w czasie zajęć, co daje mozliwość osłuchiwania się z językiem. Rozmowy stymulowane jak i mini dialogi - przygotowują do potencjalnych sytuacji językowych, widoczne efekty - znajomość struktur języka jak i słownictwa.

Jaka jest forma zajęć proponowana przez lektorów?

Lektorzy preparują improwizacje, które są one odbiciem realnych sytuacji, w jakich może znaleźć się słuchacz. Podają tematy do różnorodnych wypowiedzi, zachęcają do minidialogów, co daje możliwość użycia aktywnego poznanego słownicta jak i korekty błędów, zadań o charakterze werbalym, dających okazję do mówienia w różnym zakresie tematycznym: codzienne sytuacje, biznesowe jak i specjalistyczne użycie autentycznych materiałów na zajęciach: filmy, programy z telewizji, wiadomości, artykuły z gazet, teksty czy pisma biznesowe, różnorodność zadań, która ma otworzyć słuchacza i zachęcić go do kreatywności w czasie zajęć i pokonania bariery językowej.

Jakie są opinie kursantów o tej metodzie?

Materiały metodyczno-dydaktyczne używane w czasie zajęć

Słuchacze jak i lektorzy naszej szkoły mają udostępnione z biblioteki oraz mediateki podręczniki, książki, historyjki, powieści, filmy, CD, DVD do podręczników z filmikami kulturo i krajoznawczymi, prezentacje, gazetki, gazety i czasopisma. Są one źródłem wiedzy i umożliwiają różnorodny jej przekaz i poznawanie innych krajów. Mogą brać udział dodatkowo w kowersacjach, konsultacjach gramatyczno-leksykalnych, a do tego otrzymują dodatkowo materiały.

Metody, którymi uczymy dopasowywane są do osobowości, predyspozycji, preferencji i wyznaczonego celu. Stosujemy wszystkie dostępne w tej dziedzinie. Czasami łączymy ich kilka na raz.
Przed rozpoczęciem nauki w naszej szkole przeprowadzamy testy (pisemny i rozmowa ustna) w celu określenia poziomu języka, na jakim znajduje się aktualnie dana osoba.

Dyrekcja szkoły przeprowadza raz w miesiącu konsultacje z lektorami w celu analizy poszczególnych uczniów i dopasowania formy zajęć, tak aby były one jak najbardziej efektywne.

Prowadzimy stałe konsultacje z rodzicami w celu zapwenienia optymalnych zajęć dla dzieci. Lektorzy,oprócz ankiet, przeprowadzają co jakiś czas rozmowy z uczniami i studentami, by móc jak najlepiej dopasować formę zajęć. Lektorzy szkoły są na stałe w kontakcie z metodykami i wydawnictwami, by umiejętnie prowadzić zajęcia z proponowanymi podręcznikami.

Nasz słuchacz jest naszym przewodnikiem.

Pracujemy też nad autorską metodą, która ma na celu opracowanie systemu pracy, który będzie dawał możliwie największe oczekiwane efekty w nauce języka.